Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
16

I C 133/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 133/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jacek Zalewski Protokolant: protokolant sądowy Sylwia Kuźniarz po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017 roku w Zamościu sprawy z powództwa I. S. i K. S. przeciwko P. R. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem I oddala powództwo; II zasądza od powódek I. S. i K. S. na rzecz pozwanego P. R. kwotę (...) ( (...) ) złotych kosztów proc
Czytaj więcej»

I C 967/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-03-02

trafność 100%

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność za szkodę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Sygn. akt: I C 967/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Justyna Rzepa Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Kozik po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015 r. w Zamościu sprawy z powództwa J. N. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powoda J. N. kwotę 3073,95 (trzy tysiące siede
Czytaj więcej»

VII K 375/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.
Sygn. akt VII K 375/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Zamościu w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodnicząca: Sędzia SR Aneta Michałek Protokolant: st. prot. sąd. Agnieszka Bilska, Pawła Piłata przy udziale Prokuratora Jakuba Litwińczuka, Jarosława Rosołka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 29 września 2015 roku, 6 października 2015 roku, 27 października 2015 roku i 26 listopada 2015 roku sprawy M. R. syna J. i M. z d. R. , urodzonego (...)
Czytaj więcej»

I C 1057/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-11-09

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Świadczenie nienależne
Sygn. akt: I C 1057/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Justyna Rzepa Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Kozik po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2015 r. w Zamościu sprawy z powództwa Z. O. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) S.A. z siedzibą w Z. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki Z. O. na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa (...) S.A. z siedzibą w Z. kwotę 2400 (dw
Czytaj więcej»

I C 1031/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1031/16 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 3 sierpnia 2016 roku powódki A. R. oraz E. R. domagały się zasądzenia od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w L. kwoty 7.574,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także zasądzenia od pozwanego na rzecz powódek kosztów postępowania według norm przepisanych (pozew k. 1-2, pismo pełnomocnika powódek k. 14). W uzasadnieniu pozwu wskazały, że będąc właścicielkami budynku na działce nr (...) położonej w Z.
Czytaj więcej»

IV P 133/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-11-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 133/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2015 roku Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zamościu w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia Sylwia Żukowska Ławnicy: Eugeniusz Magryta, Danuta Wolanin Protokolant: starszy sekretarz sądowy Teresa Momot po rozpoznaniuw dniu 26 października 2015 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa M. D. (1) przeciwko Gminnemu Ośrodkowi (...) w S. o przywrócenie do pracy I oddala powódz
Czytaj więcej»

IV P 31/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 31/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Zamościu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia SR Sylwia Żukowska Ławnicy: Alicja Juniewicz, Bogusława Kierepka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marzena Kucharuk po rozpoznaniuw dniu 15 czerwca 2015 roku w Z. na rozprawie sprawy z powództwa B. Ł. przeciwko Stowarzyszeniu (...) w G. o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozost
Czytaj więcej»

IV U 331/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt. IV U 331/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Zamościu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : Sędzia S.R. Sylwia Żukowska Protokolant : st. sekr. sąd. Teresa Momot po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 roku w Z. na rozprawie sprawy z wniosku A. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru z ubezpieczenia wypadkowego na skutek
Czytaj więcej»

IV U 116/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-05-18

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 116/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Zamościu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący Sędzia SR Sylwia Żukowska Protokolant starszy sekretarz sądowy Teresa Momot po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2015 roku w Z. na rozprawie sprawy S. G. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w L. o ustalenie stopnia niepełnosprawności na skutek odwołania S. G. od orzeczenia Wojewódzkiego
Czytaj więcej»

IV U 88/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-11-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 88/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Zamościu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : Sędzia SR Sylwia Żukowska Protokolant : starszy sekr. sądowy Teresa Momot po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku J. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy na skutek odwołan
Czytaj więcej»